top of page

Yanık ve Yara Tedavisi

Yanık ve Yara Tedavisi

YARA VE YANIK TEDAVİSİ

Yara Bakımı

 Yara, herhangi bir nedenle deri ve doku bütünlüğünün bozulması olarak tanımlanabilir. Fiziksel ve kimyasal nedenlerle deri, kas, kemik, damar, sinir vb. yapıların bütünlüğünün bozulması, tahrip olması, dokunun fizyolojik özelliklerinin geçici bir süreyle veya tamamen kaybolmasına yaralanma denir. Yaralanmalarda derinin koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon riski de artar. Yara bakımının amacı, kirli ve enfekte yaraları iyileşmeye hazırlamak için temizlemek ve normal iyileşme gerçekleşinceye kadar yaranın temiz kalmasını sağlamaktır.

Yara bakımı ve pansumanın tipi; yaranın türü, genişliği ve özelliğine göre değişir.

 

Yara ve Fizyopatolojisi Fizyopatoloji, bir hastalık ya da hastalık olarak adlandırılamayacak anormal durumlar nedeniyle normal, mekanik, fiziksel ve biyokimyasal işlevlerde ortaya çıkan bozuklukları inceler. Yara fizyopatolojisi yaranın normal iyileşme sürecini etkileyen enfeksiyon ya da skarlarla ilgilidir. Yaralar farklı kategorilere ayrılarak incelenir. Yaraların her türü fizyopatolojilerinden kaynaklanan farklı bir komplikasyon riski taşır.

 

 Yara Çeşitleri Yaralar; görünümüne, oluş nedenine, patojen mikroorganizma ile kirlenme durumuna göre farklı biçimlerde sınıflandırılır. Yaranın sınıflandırılması yaranın değerlendirilmesini kolaylaştırır ve olası risklerin önceden fark edilmesini sağlar.

 

Deri Bütünlüğüne Göre Yaralar

Deri bütünlüğüne göre yaralar, açık ve kapalı yara şeklinde sınıflandırılır.

Ø Açık yaralar: Deri ve derialtı dokular zedelenmiş ve deri bütünlüğü değişik boyutlarda hasar görmüş yaralardır.

Açık yaralar, özellikle tetanos ve gazlı gangrene neden olan anaerobik (oksijensiz ortamda üreyen) mikroorganizmalara karşı hassas yaralardır. Bundan dolayı, yaralanma mekanizması ve yaralanmaya neden olan aletin ne olduğu öğrenilmeli, yaralının aşı öyküsü alınarak doktor istemine göre tetanos aşısı uygulanmalıdır. Tetanoz aşısı ve immünglobülin uygulaması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ø Kapalı yaralar: Künt travmalar sonucu oluşan, deri bütünlüğünün bozulmadığı yaralardır. Kapalı yaralar aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

 

Yatak Yarası Tedavisi

I ve II evre yatak yaraları genellikle hastanın iyi bakımı, yaranın kapsayıcı ve titiz bakımı ile birkaç hafta ve/veya birkaç ay içerisinde iyileşir. III ve IV evre yatak yaralarını iyileştirmek daha zordur.

 BASINCIN AZALTILMASI

Yatak yarası tedavisinde ilk adım yatağa sürekli temas eden bölgedeki baskıyı azaltmaktadır. Stratejiler şunlardır;

  • Pozisyon Verme: Eğer bir yatak yarası varsa hastaya düzenli olarak doğru pozisyonlar verilmelidir. Eğer hasta tekerlekli sandalye kullanıyorsa 15 dk. bir ağaırlığını diğer tarafa vermeli, saatte bir de pozisyonu değiştirilmelidir. Eğer yataya bağımlı bir hasta ise her iki saatte bir pozisyonu değişritilmelidir.

  • Destekleyici Malzemelerin Kullanılması: Uygun pozisyonda hastanın yatırılması, pozisyon verilmesi, yara ve cildin basınçtan korunabilmesi için özel yastıklar ve tamponlar kullanılmalıdır. Eğer tekerlekli sandalyede iseniz köpük, hava ve su dolu yastıkları tampon olarak kullanabilirsiniz.

YARALARIN TEMİZLENMESİ VE ÖRTÜLMESİ

İyileşmeye yardımcı olan bakım modeli aşağıdakileri kapsamalıdır;

  • Temizlik: Enjeksiyonu engellemek için yarayı temiz tutmak temel esastır. Eğer deri bütünlüğü bozulmamışsa (I. Derece ise) kibarca cildi biraz sabun ve su ile yıkayın ve ped ile kurulayın. Pansumanı her değiştirdiğinizde yarayı serum fizyolojik ile temizleyin.

  • Yarayı Kapatmak:Yarayı kapatma işlemi yarayı nemli tutarak enfeksiyona karşı bariyer oluşturur ve yarayı çevreleyen dokunun kuru kalmasını sağlar ve bu sayede yaranın iyileşmesini hızlandırır. Yara kapatma seçenekleri gazlı bezler, jeller,yara filmleri,barrier kremler olabilir. Bu malzemelerin birleşimi de yara pansumanı için kullanılabilir.

bottom of page